CHÍNH SÁCH VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA ỨNG DỤNG

LinhAnh Logistics (“chúng tôi” hoặc “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) tôn trọng quyền riêng tư của người dùng của chúng tôi (“người dùng” hoặc “bạn”). Chính sách Bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin của bạn khi bạn truy cập ứng dụng di động của chúng tôi (“Ứng dụng”). Vui lòng đọc kĩ chính sách bảo mật này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY, VUI LÒNG KHÔNG TRUY CẬP ỨNG DỤNG.

Chúng tôi có quyền thực hiện các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” của Chính sách Bảo mật này. Bạn được khuyến khích xem xét định kỳ Chính sách quyền riêng tư này để được cập nhật thông tin. Bạn sẽ được coi là đã được thông báo, sẽ tuân theo và sẽ được coi là đã chấp nhận các thay đổi trong bất kỳ Chính sách Quyền riêng tư sửa đổi nào bằng cách bạn tiếp tục sử dụng Ứng dụng sau ngày Chính sách Quyền riêng tư sửa đổi đó được đăng.

Chính sách Bảo mật này không áp dụng cho cửa hàng trực tuyến / di động của bên thứ ba mà từ đó bạn cài đặt Ứng dụng hoặc thanh toán, bao gồm mọi vật phẩm ảo trong trò chơi, cũng có thể thu thập và sử dụng dữ liệu về bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ dữ liệu nào được thu thập bởi bất kỳ bên thứ ba nào như vậy.

 

THU THẬP THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn theo nhiều cách khác nhau. Thông tin chúng tôi có thể thu thập qua Ứng dụng tùy thuộc vào nội dung và tài liệu bạn sử dụng, và bao gồm:

Dữ liệu cá nhân

Thông tin cá nhân và các thông tin nhận dạng cá nhân khác (chẳng hạn như tên và địa chỉ email của bạn) mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi khi chọn tham gia vào các hoạt động khác nhau liên quan đến Ứng dụng, chẳng hạn như trò chuyện, đăng ký tài khoản, tạo đơn hàng hoặc yêu cầu giao hàng thì các thông tin này đều được chúng tôi bảo mật giúp bạn, dữ liệu này chỉ để phục vụ việc vận chuyển hàng hóa thông qua các thông tin đến từ đơn hàng và tài khoản của bạn.
 

Dữ liệu phát sinh

Thông tin mà máy chủ của chúng tôi tự động thu thập khi bạn truy cập Ứng dụng, chẳng hạn như các hành động gốc của bạn không thể tách rời với Ứng dụng, bao gồm lên đơn hàng hoặc trả lơi một khiếu nại ký gửi, cũng như các tương tác khác với Ứng dụng và những người dùng khác thông qua nhật ký máy chủ các tập tin.
 

Thông tin Vị trí Địa lý

Chúng tôi có thể yêu cầu quyền truy cập hoặc quyền và theo dõi thông tin dựa trên vị trí từ thiết bị di động của bạn, liên tục hoặc trong khi bạn đang sử dụng Ứng dụng, để cung cấp các dịch vụ dựa trên vị trí. Nếu bạn muốn thay đổi quyền truy cập hoặc quyền của chúng tôi, bạn có thể làm như vậy trong cài đặt thiết bị của mình.

 

Quyền truy cập thiết bị di động

Chúng tôi có thể yêu cầu quyền truy cập hoặc quyền đối với một số tính năng nhất định từ thiết bị di động của bạn, bao gồm Bluetooth, Danh sách liên hệ, Máy ảnh, Micrô, Vị trí của thiết bị di động của bạn. Nếu bạn muốn thay đổi quyền truy cập hoặc quyền của chúng tôi, bạn có thể làm như vậy trong cài đặt thiết bị của mình.

 

Dữ liệu thiết bị di động

Thông tin thiết bị như số ID thiết bị di động, kiểu máy và nhà sản xuất, phiên bản hệ điều hành, số điện thoại, quốc gia, vị trí và bất kỳ dữ liệu nào khác mà bạn chọn cung cấp.

 

Đẩy thông báo

Chúng tôi có thể yêu cầu gửi cho bạn các thông báo đẩy liên quan đến tài khoản của bạn hoặc Ứng dụng. Nếu bạn muốn chọn không nhận các loại liên lạc này, bạn có thể tắt chúng trong cài đặt của thiết bị.

 

Dữ liệu của bên thứ ba

Thông tin từ bên thứ ba, chẳng hạn như thông tin cá nhân hoặc bạn bè trong mạng, nếu bạn kết nối tài khoản của mình với bên thứ ba và cấp cho Ứng dụng quyền truy cập thông tin này.

 

Dữ liệu từ các cuộc thi, quà tặng và khảo sát

Thông tin cá nhân và thông tin khác mà bạn có thể cung cấp khi tham gia các cuộc thi hoặc quà tặng và / hoặc trả lời các cuộc khảo sát.

 

 

SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Có thông tin chính xác về bạn cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm mượt mà, hiệu quả và tùy chỉnh. Cụ thể, chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu thập được về bạn qua Ứng dụng để:

 • Biên dịch dữ liệu thống kê ẩn danh và phân tích để sử dụng trong nội bộ hoặc với các bên thứ ba.
 • Tạo và quản lý tài khoản của bạn.
 • Cung cấp quảng cáo được nhắm mục tiêu, phiếu giảm giá, bản tin và các thông tin khác liên quan đến các chương trình khuyến mãi và Ứng dụng cho bạn.
 • Gửi email cho bạn về tài khoản hoặc đơn đặt hàng của bạn.
 • Bật giao tiếp giữa người dùng với người dùng.
 • Thực hiện và quản lý các giao dịch mua, đơn đặt hàng, thanh toán và các giao dịch khác liên quan đến Ứng dụng.
 • Tạo hồ sơ cá nhân về bạn để thực hiện các lượt truy cập Ứng dụng trong tương lai được cá nhân hóa hơn.
 • Tăng hiệu quả và hoạt động của Ứng dụng.
 • Theo dõi và phân tích việc sử dụng và xu hướng để cải thiện trải nghiệm của bạn với Ứng dụng.
 • Thông báo cho bạn về các cập nhật đối với Ứng dụng.
 • Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng di động và / hoặc các đề xuất mới cho bạn.
 • Thực hiện các hoạt động kinh doanh khác khi cần thiết.
 • Ngăn chặn các giao dịch gian lận, giám sát chống trộm cắp và bảo vệ chống lại hoạt động tội phạm.
 • Xử lý các khoản thanh toán và hoàn lại tiền.
 • Yêu cầu phản hồi và liên hệ với bạn về việc bạn sử dụng Ứng dụng.
 • Giải quyết tranh chấp và khắc phục sự cố.
 • Đáp ứng các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ khách hàng.
 • Gửi cho bạn một bản tin.
 • Xin hỗ trợ cho Ứng dụng

 

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin chúng tôi đã thu thập được về bạn trong một số trường hợp nhất định. Thông tin của bạn có thể được tiết lộ như sau:

Theo luật hoặc để bảo vệ quyền

Nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin về bạn là cần thiết để đáp ứng quy trình pháp lý, để điều tra hoặc khắc phục các vi phạm tiềm ẩn đối với chính sách của chúng tôi hoặc để bảo vệ quyền, tài sản và sự an toàn của người khác, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn khi được cho phép hoặc yêu cầu bởi bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào. Điều này bao gồm việc trao đổi thông tin với các đơn vị khác để bảo vệ chống gian lận và giảm thiểu rủi ro tín dụng.

 

Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba thực hiện các dịch vụ cho chúng tôi hoặc thay mặt chúng tôi, bao gồm xử lý thanh toán, phân tích dữ liệu, gửi email, dịch vụ lưu trữ, dịch vụ khách hàng và hỗ trợ tiếp thị.

 

Truyền thông Tiếp thị

Với sự đồng ý của bạn hoặc với cơ hội để bạn rút lại sự đồng ý, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị, khi được pháp luật cho phép.

 

Tương tác với những người dùng khác

Nếu bạn tương tác với những người dùng khác của Ứng dụng, những người dùng đó có thể thấy tên, ảnh hồ sơ và mô tả về hoạt động của bạn, bao gồm gửi lời mời cho người dùng khác, trò chuyện với người dùng khác, thích bài đăng, theo dõi blog.

 

Nhà quảng cáo bên thứ ba

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty quảng cáo của bên thứ ba để phân phát quảng cáo khi bạn truy cập Ứng dụng. Các công ty này có thể sử dụng thông tin về các lần bạn truy cập Ứng dụng và các trang web khác có trong cookie web để cung cấp quảng cáo về hàng hóa và dịch vụ mà bạn quan tâm.

 

Chi nhánh

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các chi nhánh của chúng tôi, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ yêu cầu các chi nhánh đó tuân theo Chính sách Bảo mật này. Các chi nhánh bao gồm công ty mẹ của chúng tôi và bất kỳ công ty con nào, đối tác liên doanh hoặc các công ty khác mà chúng tôi kiểm soát hoặc nằm dưới sự kiểm soát chung của chúng tôi.

 

Đối tác kinh doanh

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác kinh doanh của chúng tôi để cung cấp cho bạn một số sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi.

 

Liên hệ trên mạng xã hội

Nếu bạn kết nối với Ứng dụng thông qua mạng xã hội, các liên hệ của bạn trên mạng xã hội sẽ thấy tên, ảnh hồ sơ và mô tả về hoạt động của bạn.

 

Các bên thứ ba khác

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các nhà quảng cáo và nhà đầu tư nhằm mục đích thực hiện phân tích kinh doanh chung. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba như vậy cho các mục đích tiếp thị, khi được pháp luật cho phép.

 

Bán hoặc phá sản

Nếu chúng tôi tổ chức lại hoặc bán tất cả hoặc một phần tài sản của mình, trải qua một cuộc sáp nhập hoặc được một pháp nhân khác mua lại, chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn cho pháp nhân kế thừa. Nếu chúng tôi ngừng kinh doanh hoặc phá sản, thông tin của bạn sẽ là tài sản được chuyển nhượng hoặc mua lại bởi một bên thứ ba. Bạn xác nhận rằng việc chuyển giao như vậy có thể xảy ra và người được chuyển nhượng có thể từ chối các cam kết mà chúng tôi đã đưa ra trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các hành động của các bên thứ ba mà bạn chia sẻ dữ liệu cá nhân hoặc dữ liệu nhạy cảm và chúng tôi không có quyền quản lý hoặc kiểm soát các yêu cầu của bên thứ ba. Nếu bạn không còn muốn nhận thư từ.CÔNG NGHỆ THEO DÕI

Cookie và Web Beacons

Chúng tôi có thể sử dụng cookie, đèn hiệu web, pixel theo dõi và các công nghệ theo dõi khác trên Ứng dụng để giúp tùy chỉnh Ứng dụng và cải thiện trải nghiệm của bạn. Khi bạn truy cập Ứng dụng, thông tin cá nhân của bạn không được thu thập thông qua việc sử dụng công nghệ theo dõi. Hầu hết các trình duyệt được đặt để chấp nhận cookie theo mặc định. Bạn có thể xóa hoặc từ chối cookie, nhưng lưu ý rằng hành động đó có thể ảnh hưởng đến tính khả dụng và chức năng của Ứng dụng. Bạn không thể từ chối báo hiệu web. Tuy nhiên, chúng có thể không hiệu quả bằng cách từ chối tất cả cookie hoặc bằng cách sửa đổi cài đặt trình duyệt web của bạn để thông báo cho bạn mỗi khi cookie được đấu thầu.

 

Quảng cáo dựa trên Internet

Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng phần mềm của bên thứ ba để phân phát quảng cáo trên Ứng dụng, triển khai các chiến dịch tiếp thị qua email và quản lý các sáng kiến ​​tiếp thị tương tác khác. Phần mềm của bên thứ ba này có thể sử dụng cookie hoặc công nghệ theo dõi tương tự để giúp quản lý và tối ưu hóa trải nghiệm trực tuyến của bạn với chúng tôi. Để biết thêm thông tin về việc chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích, hãy truy cập Công cụ chọn không tham gia Sáng kiến ​​quảng cáo mạng hoặc Công cụ chọn không tham gia của Liên minh quảng cáo kỹ thuật số.

 

Phân tích trang web

Chúng tôi cũng có thể hợp tác với các nhà cung cấp bên thứ ba được chọn, chẳng hạn như Google Analytics để cho phép các công nghệ theo dõi và dịch vụ tiếp thị lại trên Ứng dụng thông qua việc sử dụng cookie của bên thứ nhất và cookie của bên thứ ba, để phân tích và theo dõi việc sử dụng của người dùng của Ứng dụng, xác định mức độ phổ biến của một số nội dung nhất định và hiểu rõ hơn về hoạt động trực tuyến. Bằng cách truy cập Ứng dụng, bạn đồng ý với việc các nhà cung cấp bên thứ ba này thu thập và sử dụng thông tin của bạn. Bạn được khuyến khích xem lại chính sách bảo mật của họ và liên hệ trực tiếp với họ để có câu trả lời cho các câu hỏi của bạn. Chúng tôi không chuyển thông tin cá nhân cho các nhà cung cấp bên thứ ba này.

 

TRANG WEB BÊN THỨ BA

Ứng dụng có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba và các ứng dụng quan tâm, bao gồm cả quảng cáo và các dịch vụ bên ngoài, không được liên kết với chúng tôi. Khi bạn đã sử dụng các liên kết này để rời khỏi Ứng dụng, bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho các bên thứ ba này sẽ không được điều chỉnh bởi Chính sách bảo mật này và chúng tôi không thể đảm bảo tính an toàn và bảo mật cho thông tin của bạn. Trước khi truy cập và cung cấp bất kỳ thông tin nào cho bất kỳ trang web của bên thứ ba nào, bạn nên thông báo cho mình về các chính sách và thông lệ bảo mật (nếu có) của bên thứ ba chịu trách nhiệm về trang web đó và nên thực hiện các bước cần thiết để, theo quyết định của bạn, bảo vệ bảo mật thông tin của bạn.

 

BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi sử dụng các biện pháp hành chính, kỹ thuật và bảo mật vật lý để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Mặc dù chúng tôi đã thực hiện các bước hợp lý để bảo mật thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, nhưng xin lưu ý rằng bất chấp nỗ lực của chúng tôi, không có biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo hoặc không thể xuyên thủng và không có phương pháp truyền dữ liệu nào có thể được đảm bảo chống lại bất kỳ hành vi đánh chặn hoặc hình thức lạm dụng nào khác. Bất kỳ thông tin nào được tiết lộ trực tuyến đều dễ bị đánh chặn và sử dụng sai bởi các bên trái phép. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn hoàn toàn nếu bạn cung cấp thông tin cá nhân.

 

CHÍNH SÁCH DÀNH CHO TRẺ EM

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin từ hoặc tiếp thị cho trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn biết bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi đã thu thập từ trẻ em dưới 13 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới.

 

ĐIỀU KHIỂN CÁC TÍNH NĂNG KHÔNG THEO DÕI

Hầu hết các trình duyệt web và một số hệ điều hành di động bao gồm tính năng Không theo dõi (“DNT”) hoặc cài đặt mà bạn có thể kích hoạt để báo hiệu tùy chọn bảo mật của bạn không để dữ liệu về các hoạt động duyệt web trực tuyến của bạn bị giám sát và thu thập. Chưa có tiêu chuẩn công nghệ thống nhất để nhận biết và triển khai tín hiệu DNT đã được hoàn thiện. Do đó, chúng tôi hiện không phản hồi các tín hiệu trình duyệt DNT hoặc bất kỳ cơ chế nào khác tự động thông báo lựa chọn của bạn để không bị theo dõi trực tuyến. Nếu tiêu chuẩn theo dõi trực tuyến được thông qua mà chúng tôi phải tuân theo trong tương lai, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về thông lệ đó trong phiên bản sửa đổi của Chính sách quyền riêng tư này.

 

CÁC LỰA CHỌN LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN CỦA BẠN
thông tin tài khoản

Bạn có thể xem lại hoặc thay đổi thông tin trong tài khoản của mình bất cứ lúc nào hoặc chấm dứt tài khoản của mình bằng cách:

 • Đăng nhập vào cài đặt tài khoản và cập nhật tài khoản của bạn
 • Liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới

Theo yêu cầu chấm dứt tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ hủy kích hoạt hoặc xóa tài khoản và thông tin của bạn khỏi cơ sở dữ liệu đang hoạt động của chúng tôi. Tuy nhiên, một số thông tin có thể được giữ lại trong các tệp của chúng tôi để ngăn chặn gian lận, khắc phục sự cố, hỗ trợ bất kỳ cuộc điều tra nào, thực thi Điều khoản Sử dụng của chúng tôi và / hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

 

Email và thông tin liên lạc

Nếu bạn không còn muốn nhận thư từ, email hoặc các thông tin liên lạc khác từ chúng tôi, bạn có thể chọn không nhận bằng cách:

 • Ghi nhận các tùy chọn của bạn tại thời điểm bạn đăng ký tài khoản của mình với Ứng dụng
 • Đăng nhập vào cài đặt tài khoản của bạn và cập nhật tùy chọn của bạn.
 • Liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới

Nếu bạn không còn muốn nhận thư từ, email hoặc thông tin liên lạc khác từ bên thứ ba, bạn có trách nhiệm liên hệ trực tiếp với bên thứ ba.
 

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Nếu bạn có thắc mắc hoặc nhận xét về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:
44b/156 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội, Việt Nam
Tel: (+84) 974 866 336
Email: 24hdathanglinhanh@gmail.com
Web: https://24hdathang.com