HƯỚNG DẪN NHẬN THÔNG BÁO HÀNG VỀ

Bước 1: Truy cập trang web http://24hdathang.com/user và đăng nhập tài khoản

Bước 2: Bấm vào Đăng kí zalo trên thanh menu --> Quan tâm

Chú ý: Khách hàng thao tác trên máy tính, nếu thao thác bằng điện thoại sẽ không nhận được thông báo hàng về.

Nếu đã quan tâm bằng điện thoại, Quý khách vào zalo search tên "Công ty CPTM XNK Linh Anh" sau đó bấm Hủy quan tâm rồi làm lại thao thác trên máy tính.