HƯỚNG DẪN TẠO ĐƠN HÀNG KÍ GỬI 

Bước 1: Truy cập trang web http://24hdathang.com/user và đăng nhập tài khoản

Bước 2: Vào Quản lý đơn hàng kí gửi --> Tạo Kí Gửi

Bước 3: Nhập mã vận đơn - số tiền - ghi chú đơn hàng ( Nếu quý khách có nhu cầu mua Bảo Hiểm --> Tích vào mục Bảo hiểm) --> Thêm kiện

Sau khi thêm các kiện xong --> Tạo đơn hàng để hoàn thành

Hoàn thành xong, các Mã Vận Đơn sẽ hiển thị ở mục DS đơn giao kí gửi

Khách hàng có thể tự quản lý tình trạng đơn hàng, và Thanh Toán Bảo hiểm