HƯỚNG DẪN LÊN ĐƠN HÀNG TRÊN CÁC TRANG TMĐT KHÁC VÀ ĐIỆN THOẠI

• Bước 1: Truy cập Tạo đơn hàng trên trang TMĐT khác
• Bước 2: Click vào phần Tạo đơn hàng nháp
• Bước 3: Copy link sản phẩm và paste vào mục Link sản phẩm
- Chọn ảnh sản phẩm
- Chọn màu sắc, kích thước và số lượng
(Nếu muốn chọn nhiều link thì quý khách chọn phần Thêm sản phẩm và làm tương tự như trên)
Lưu ý: Không điền trùng link, trùng thuộc tính. Nếu điền trùng thì đơn hàng sẽ bị lỗi và khách hàng sẽ phải điền lại từ đầu.
• Bước 4:
- Nếu chưa muốn mua hàng ngay thì quý khách Click vào mục Lưu để lưu đơn nháp
- Nếu muốn mua hàng luôn thì quý khách chọn các sản phẩm cần mua và trạng thái Gửi thông tin, sau đó chọn Lưu để gửi yêu cầu báo giá đơn hàng
• Bước 6: Sau khi nhận được yêu cầu, nhân viên  sẽ tiếp nhận đơn hàng và báo giá đơn hàng cho khách hàng
• Bước 7: Nếu khách hàng muốn mua hàng thì có thể nạp tiền vào ví để đặt cọc đơn hàng, nhân viên nhìn thấy đơn hàng đã đặt cọc sẽ tự động mua hàng và cập nhật trạng thái trên web để khách hàng theo dõi